Auto-Consulting

Piotr Szymański

scroll
30 lat Auto Consulting
Działamy w motoryzacji już od 30 lat!

AUTO-CONSULTING RZECZOZNAWCY Piotr Szymański, certyfikowany rzeczoznawca Ministerstwa Infrastruktury nr RS 001 699 działa na rynku motoryzacyjnym już od ponad 30 lat.

Obszar naszego działania to głównie Poznań i Wielkopolska a w szczególnych przypadkach cały kraj.

Technika motoryzacyjna
Pojazdy sportowe i wyczynowe
Pojazdy kolekcjonerskie i zabytkowe
Lotnictwo
RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE – TECHNIKA MOTORYZACYJNA I RUCH DROGOWY

Wyceny wartości rynkowych pojazdów przy transakcjach kupna - sprzedaży, leasingu, zawieraniu ubezpieczeń AC.

Wyceny wartości pojazdów uszkodzonych sprowadzonych z zagranicy do opłat celnych i akcyzowych.

Niezależna obsługa techniczna szkód komunikacyjnych - wyceny wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody, kosztorysy rzeczywistych kosztów naprawy, wyliczenia wartości pojazdów w stanie uszkodzonym.

Opinie techniczne identyfikacji pojazdów - badanie legalności pojazdu z nieczytelnym (skorodowanym, uszkodzonym w kolizji) numerem VIN.

Pomoc ekspercka podczas zakupu pojazdów - badanie historii napraw, ocena stanu technicznego, identyfikacja.

Ekspertyzy w zakresie analizy i ustalenia przyczyn uszkodzeń podzespołów pojazdów, badanie i opiniowanie jakości wykonanych napraw.

RZECZOZNAWSTWO W TECHNICE POJAZDÓW SPORTOWYCH I WYCZYNOWYCH

Wyceny wartości rynkowych pojazdów sportowych i wyczynowych.

Obsługa techniczna szkód komunikacyjnych pojazdów sportowych i wyczynowych.

Pomoc ekspercka podczas zakupu pojazdów sportowych i wyczynowych - analiza jakości i stanu technicznego podzespołów składowych, badanie historii napraw i obsługi, identyfikacja.

POJAZDY KOLEKCJONERSKIE I ZABYTKOWE

Wyceny wartości rynkowych pojazdów kolekcjonerskich i zabytkowych przy transakcjach kupna - sprzedaży, zawieraniu ubezpieczeń AC.

Fachowe poradnictwo w zakresie prowadzenia renowacji i odbudowy pojazdów kolekcjonerskich i zabytkowych.

Sporządzanie opinii kwalifikacyjnych i kart ewidencyjnych pojazdów - zabytków ruchomych ("biała karta") i kompleksowa pomoc podczas uzyskania wpisu do rejestru zabytków ruchomych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

RZECZOZNAWSTWO W LOTNICTWIE SPORTOWYM (GENERAL AVIATION)

Wyceny wartości rynkowych sportowych urządzeń latających, szybowców i tłokowych samolotów lotnictwa ogólnego (General Aviation) przy transakcjach kupna - sprzedaży, leasingu, zawieraniu ubezpieczeń AC, imporcie.

Niezależna obsługa techniczna szkód ruchowych w lotnictwie ogólnym - kwalifikacja uszkodzeń z ustaleniem technologii naprawy i sposobu nadzoru nad naprawą, kosztorysy i wyliczenia wysokości szkód.